Forskning
Siste ord fra Stortingets talerstol

For åttende gang på rad har regjeringspartiene sammen med Kristelig folkeparti og Venstre blitt enige om budsjettet. For åttende gang gjennom de siste fire årene får vi et budsjett som bidrar til å skape verdier, som bidrar til en tryggere hverdag og som bidrar til bedre velferd.

For åttende gang vedtar vi et budsjett som styrker og løfter frem kunnskap, utdanning og forskning.

I forrige uke var det en historisk dag for norske studenter. For første gang fikk de utbetalt studielån i juni. Det er fordi vi har prioritert å gi studentene 11 måneders studiestøtte. Vi har også doblet byggingen av studentboliger.

I hvert eneste budsjett har vi styrket investeringene i høyere utdanning og forskning, og mellom budsjettene har vi levert en rekke stortingsmeldinger, gjort strukturelle grep og bedret betingelsene for studenter og forskere så det suser!

Vi har nådd et historisk mål om at 1 % av BNP skal gå til FoU. Det har ingen regjering før klart. Den forrige regjeringen vi hadde svekket til og med målet om at vi skal investere til sammen 3 % av BNP når vi legger sammen både den offentlige og den private innsatsen. Den forrige regjeringen var mest kjent for sitt hvileskjær i forskningspolitikken. Nå opplever vi at forskningsmiljøene ser at forskningspolitikk faktisk er noe regjeringen prioriterer.

Når det gjelder regjeringens FoU-politikk, er det ikke bare vi som skryter av den. I forbindelse med 2017-budsjettet kunne vi i NIFUs statsbudsjettanalyse lese at aldri har FoU-utgiftene utgjort en større andel av statsbudsjettet. Det er rett og slett slutt på jojo-budsjetter når det gjelder investeringer i forskning og utdanning. Investeringene i forskning og utdanning når nye høyder.

Forskningsrådet har uttrykt at de aldri har opplevd en slik forutsigbarhet før! De sier at de aldri har opplevd før å ha noe som ligner på flerårsbudsjetter for forskning. Det er betegnende. Vi har satset på forskning fra første dag. Allerede i det justerte budsjettet for 2014 jekket vi opp investeringene med en halv milliard kroner i forhold til det budsjettet som ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen. Og vi har fulgt opp i hvert eneste budsjett siden. Miljøene ser det, statistikken viser det. Det er en viktig del av det å forberede seg på fremtiden og en forutsetning for evnen til å skape nye jobber og sikre velferden.

I mitt aller siste innlegg vil jeg uttrykke en glede over alt hva vi har fått til innenfor høyere utdanning og forskning i løpet av disse fire årene. Høyre gikk til valg på å styrke høyere utdanning og forskning. Det har vi levert på. Ingen vinner valg på hva de har gjort, men det bygger tillit. Vi har fortsatt høye ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen. Det innebærer at vi vil fortsette å ta studentene på alvor, og vi vil fortsette å prioritere høyere utdanning og forskning.

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar