Forskning
Kommunereformen er et eksempel på innovasjon i praksis

Det snakkes mye om innovasjon, og særlig må vi fornye oss i offentlig sektor. Da er det merkelig at vi opplever så mye politisk motstand når vi forsøker å gjøre endringer i kommunesektoren.

Kommunereformen er innovasjon i praksis

Bakgrunnen for kommunereformen er jo at regjeringen ønsker å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner og styrke velferdstjenestene der folk bor. Forenkling, fornyelse og bedre styring av og i kommunene står sentralt.

Når kommuner oppmuntres til å danne nye og større enheter brukes ord som reform og sammenslåing. Det er overraskende hvor lite det snakkes om innovasjon og nyskaping i denne sammenhengen.

HISTORISK: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har fått gjennom den første større kommunereforma på 50 år. Den bør følgjast opp med ei ny, skriv BT på leiarplass. FOTO: RUUD, VIDAR / NTB SCANPIX

Kommuner som danner nye enheter driver med innovasjon i praksis. Målet med fornyelsen kan være alt fra små forbedringer, raskere tjenester eller helt nye tjenestetilbud der hvor de gamle tjenestene ikke lenger strekker til. Nye partnerskap og allianser er ifølge forskningen et av de innovasjonsområdene som kaster mest av seg. Det er altså innovasjon i praksis kommunene driver med, ofte uten at de er klar over det selv.

Det er ikke kommuner som reformerer – det er mennesker som innoverer, og det er mye å hente i gode eksempler. Et selskap som Innoco har for eksempel i en årrekke samarbeidet med kommuner og næringsklynger for å løfte innovasjonskompetansen. Metodikken som benyttes bygger på forskning innen innovasjon, ledelse og medarbeiderdrevet innovasjon.

Det vi må oppfordre til er at kommunene tar i bruk kunnskap om innovasjon og finner ut hvordan et samspill på tvers av fag og sektor kan bidra til nytenkning. Da vil reformarbeidet kunne treffe betydelig bedre.

Jeg frykter rot og reversering dersom de rødgrønne vinner valget med et svakt og utydelig Arbeiderparti og et stort og bakstreversk Senterparti.

Vi trenger større og mer robuste kommuner for å løse fremtidens oppgaver. Derfor må den vedtatte kommunereformen få fortsette! Det mener også Aftenposten. Jeg frykter rot og reversering dersom de rødgrønne vinner valget med et svakt og utydelig Arbeiderparti og et stort og bakstreversk Senterparti.

Konkurranse stimulerer til innovasjon

Innovasjon og nyskaping skjer også når nye aktører slippes inn i et lukket marked. I Oslo ble bevisstheten rundt kvalitet i eldreomsorgen betydelig hevet da det Høyre-styrte byrådet lot private aktører prøve seg i en konkurranse om å drive sykehjem. Plutselig måtte man sette ord på hva kvalitet egentlig er, og vi fikk aktører på markedet som løste oppgavene på nye måter. Det kommer alle aktører – inkludert kommunen – til gode, og det bidrar til utvikling av bedre tjenester for alle. Kvaliteten skal være like god, eller bedre – til stor glede for de som trenger sykehjem, nemlig eldre, pleietrengende mennesker.

Da barnehageforliket ble vedtatt i 2003 var vi helt avhengige av en felles dugnad mellom private og offentlige aktører for å nå målet om full barnehagedekning. Jeg vil si det medførte en positiv utvikling der vi fikk et mangfold av aktører som lærer av hverandre. Til barnas beste! Selv SV ønsket dette velkomment, nå har pipa dessverre fått en annen lyd.

Der Arbeiderpartiet regjerer med støtte fra den ytterste venstresiden, pågår det en ideologisk maktkamp der private aktører systematisk skvises ut av markedet.

Selv om Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, avviser kravet fra SV om full rekommunalisering, ser vi hva som skjer lokalt både i Oslo, Bergen, Harstad, Tromsø og Trondheim. Der Arbeiderpartiet regjerer med støtte fra den ytterste venstresiden, pågår det en ideologisk maktkamp der private aktører systematisk skvises ut av markedet.

Kommunereformen er innovasjon i praksis. Ved å slippe til et mangfold av aktører i kommunale tjenester som barnehager og sykehjem får man også til innovasjon i praksis.

For å sikre nyskaping og innovasjon i offentlig sektor fremover er det derfor tryggest å la Erna Solberg fortsette med sitt prosjekt med å forenkle, fornye og forbedre Norge!

 

Foto: På besøk i en av Norlandias barnehager i Oslo vinteren 2017.

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar