Utdanning
Høyre går foran i skolepolitikken

Det aller viktigste for en god skole er gode lærere. Derfor gikk Høyre til valg på et lærerløft. Det løftet har vi holdt. I denne stortingsperioden har vi sørget for at over 20 500 lærere har fått videreutdanning. Det er nesten en tredobling sammenlignet med forrige periode. Vi har innført nye karriereveier for lærere i skolen, og til høsten innfører vi en ny femårig lærerutdanning på masternivå. Arbeiderpartiet forsøker å tydeliggjøre forskjellene mellom Høyres og Arbeiderpartiets skolepolitikk i en rekke innlegg, blant annet i Moss Avis 30. mai, der Marianne Aasen (A) treffer dårlig i sin beskrivelse av Høyres politikk.

Den største forskjellen ser man kanskje i praksis. Jonas Gahr Støre gikk høyt ut i kommunevalgkampen i 2015 og lovet flere lærere i alle kommuner der Arbeiderpartiet har innflytelse. Hva skjedde? Til tross for at regjeringen og samarbeidspartiene har styrket kommuneøkonomien og samtidig gitt kommunene øremerkede penger til over 1800 nye lærerstillinger på 1.-4.trinn, viser det seg at Arbeiderpartistyrte kommuner slett ikke følger opp Gahr Støres løfte. I tre av ti Arbeiderpartistyrte kommuner er det blitt færre lærere, og i nesten halvparten av de samme kommunene er lærertettheten gått ned. Allerede før valgkampen har startet har Støre brutt sitt viktigste løfte i skolepolitikken.

Høyres neste store satsing handler om de yngste barna. En god start er viktig, og derfor skal de barna som har utfordringer fanges opp tidlig i skoleløpet slik at de ikke blir en del av frafallsstatistikken. Vi skal sikre alle elever tilpasset opplæring tidlig i skoleløpet ved å gjennomføre et kraftig løft for tidlig innsats i skolen. Vi skal innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i 1. til 4. trinn som trenger ekstra oppfølging. Vi skal ansette flere tusen begynnereksperter, og vi skal etablere stipendordninger for å sikre at de beste lærerne velger å undervise de yngste barna. Vi vil sikre alle elever en god skole gjennom å innføre en nedre grense for skolekvalitet og sette inn nasjonale tiltak der resultatene er for svake over tid. Høyre vil fortsette satsingen på yrkesfag gjennom ytterligere økning i lærlingtilskuddet, og vi har åpnet for private yrkesfagskoler – noe de rødgrønne vil forby.

Høyres program for neste stortingsperiode er gjennomsyret av teknologioptimisme, og vi har lansert en plattform for et digitalt Norge. Det gjelder også skolen. Vi vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen. Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag og ta i bruk flere digitale læremidler.

Alternativet til Høyres kunnskapspolitikk er en allianse mellom Ap, SV og Sp. Vår erfaring er at Ap sjelden prioriterer skolepolitikk i et rødgrønt samarbeid, da får gjerne SV dominere. Forslagene fra de rødgrønne partiene vil snu opp ned på kunnskapsskolen. Ap og SV vil fjerne fraværsgrensen i videregående skole, til tross for at den har ført til et massivt fall i fraværet. Ap, SV og Sp vil gjeninnføre hemmelighold om resultatene fra nasjonale prøver. SV og Sp vil fjerne kravet om at alle skoler skal ha nasjonale prøver, ta Norge ut av PISA-samarbeidet og fjerne kompetansekravene for lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk. Ap har aldri klart å bestemme seg for hva de mener om saken.

Med Høyre vet du hva du får. Vi går foran, og vi holder ord i skolepolitikken. Det kan velgerne stole på at vi også vil gjøre i neste periode.

Foto: Her er jeg som skolebyråd i Oslo på besøk hos Sommerskolen i 2015. Bildet er tatt av Hans Kristian Thorbjønsen.

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar