Utdanning
Historisk dag for norske studenter

Dette er en historisk dag for norske studenter og studentbevegelsen. I dag, 15. juni,  utbetales det studiestøtte i juni for første gang, og dette markerer det virkelige startskuddet for opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.  Norsk studentorganisasjon (NSO) skriver i en pressemelding at de ønsker å takke regjeringen og støttepartiene for å ta studentenes økonomiske situasjon på alvor.

Vi er veldig glad for at første etappe er begynt. Dette har vi jobbet for lenge, vi ble lyttet til og nå er pengene på kontoen til norske studenter. En bedre studentøkonomi gir oss muligheten til å fokusere enda mer på studiene

Dette sier en glad NSO-leder, Marianne Andenæs som også understreker at det i det siste har vært en stor satsing på høyere utdanning og studenter. Denne satsingen mener NSO har vært riktig og meget viktig og vi håper dette vil fortsette fremover. Kunnskapsministeren er sammen med studentene veldig fornøyd med satsningen på studentøkonomien gjennom å utvide studiestøtten til 11 måneder.

Studentene har aldri før fått studiestøtte i juni, og jeg er veldig fornøyd med at alle studenter får enda mer å rutte med i årets eksamensinnspurt

Med 2600 kr ekstra kan de konsentrere seg mer om studier og mindre om f.eks. deltidsjobben, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Kunnskapsministeren har all grunn til å være fornøyd med innsatsen overfor studentene – det er mange positive saker som er kommet studentene til gode i denne fireårsperioden.

Høyre tar studentene på alvor

Oppsummeringen etter fire år med Høyre i regjering er at vi har styrket studiestøtten utover pris- og lønnsvekst i hvert eneste budsjett.  Vi har også bevilget midler til bygging av rekordmange studentboliger for å ta igjen etterslepet som hadde bygget seg opp over tid.

Med Høyre i regjering har vi også sørget for at studentsamskipnadsloven er endret, slik at studentene igjen har fått full medbestemmelse i styringen av studentsamskipnadene – en rett de ble frarøvet under den rødgrønne regjeringen. Det betyr at studentene har fått tilbake den tilliten de har hatt helt fra 1939 til 2013. Regjeringen har lovfestet rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, slik at det blir lettere å kombinere studier med barnefødsler. Fra budsjettåret 2015 er det også lagt opp til studiestøtte for Freshman-året ved amerikanske universiteter, slik at det blir lettere for studenter å studere i USA. Både stipend og lån vil fremover bli valutajustert for norske studenter i utlandet slik at staten skal ta risikoen – ikke studentene. Det innføres også en mer rettferdig sykestipendordning, slik at det blir mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen. Alt dette vitner om en regjering som tar studentene på alvor.

Men, kanskje det aller viktigste er at vi også sørger for å satse målrettet på kunnskap, slik at vi har universiteter og høyskoler som kan holde den kvaliteten både forskere og studenter fortjener.

Våren 2017 la vi frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, som har syv tydelige og helt konkrete mål for kvaliteten i høyere utdanning

  • Alle studenter skal møte krevende og engasjerende studier
  • Alle studenter skal møtes som ansvarlige deltakere i egen læring og integreres godt i det sosiale og akademiske fellesskapet
  • Studieprogrammene skal ha tydelige læringsmål og god helhet og sammenheng
  • Alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der digitale muligheter utnyttes
  • Studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse
  • Utdanning og undervisning skal verdsettes høyere i akademia

Høyre gikk til valg på å styrke høyere utdanning og forskning. Det har vi levert på. Ingen vinner valg på hva de har gjort, men det bygger tillit. Vi har fortsatt høye ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen. Det innebærer at vi vil fortsette å ta studentene på alvor og vi vil fortsette å prioritere høyere utdanning og forskning.

Foto: Påtroppende leder i NSO Mats Beldo, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Leder NSO Marianne K. Andenæs (NSO).

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar