Forskning
Fire fantastiske år for høyere utdanning og forskning!

Denne uken kom det frem at regjeringen foreslår en oppstartsbevilgning til Universitetet i Oslos nye livsvitenskapsbygg på 50 millioner kroner i 2018. Dermed innfrir regjeringen ett av de viktigste enkeltstående målene i Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning.

Fire fine år for høyere utdanning og forskning

Det har vært fire gode år for høyere utdanning og forskning. Regjeringen har vist både studenter og forskere at de tar dem på alvor. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har regjeringspartiene i hvert eneste budsjett, inkludert revidert budsjett, styrket investeringene i høyere utdanning og forskning. I tillegg har vi levert en rekke stortingsmeldinger, gjort strukturelle grep og bedret betingelsene for studenter og forskere så det suser!

Sammen har de fire borgerlige partiene på Stortinget sørget for rekordhøy sating på høyere utdanning og forskning. Fv Iselin Nybøe (V), Anders Tyvand (Krf), Bente Thorsen (Frp) og meg selv Kristin Vinje (H). Foto av Hans Kristian Thorbjørnsen.

Parallelt med store reformer, økte budsjetter og stortingsmeldinger har studentene for første gang på veldig lenge opplevd å få bedre råd hvert år. Vi har justert studiestøtten utover pris- og lønnsvekst, og vi er i full gang med opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte. I tillegg bygger vi mer en dobbelt så mange studentboliger som under de rødgrønne.

Vi har nådd et historisk mål om at 1 % av BNP skal gå til FoU. Det har ingen regjering før klart. Den forrige regjeringen vi hadde svekket til og med målet om at vi skal investere til sammen 3 % av BNP når vi legger sammen både den offentlige og den private innsatsen. Den forrige regjeringen var mest kjent for sitt hvileskjær i forskningspolitikken. Nå opplever vi at forskningsmiljøene ser at forskningspolitikk faktisk er noe regjeringen prioriterer.

Når det gjelder regjeringens FoU-politikk, er det ikke bare vi som skryter av den. I forbindelse med 2017-budsjettet kunne vi i NIFUs statsbudsjettanalyse lese at aldri har FoU-utgiftene utgjort en større andel av statsbudsjettet.

Høyre gikk til valg på å styrke høyere utdanning og forskning. Allerede i det justerte budsjettet for 2014 jekket vi opp investeringene med en halv milliard kroner i forhold til det budsjettet som ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen. Og vi har fulgt opp i hvert eneste budsjett siden. Miljøene ser det, statistikken viser det. Det er en viktig del av det å forberede seg på fremtiden og en forutsetning for evnen til å skape nye jobber og sikre velferden.

Høye ambisjoner for fremtiden

Vi vil fortsette arbeidet med å sikre høy kvalitet i forskning og utdanning. Vi vil sørge for å innfase 11 måneder studiestøtte. Vi vil legge til rette for at studenter skal kunne få barn under studietiden, og vi vil ikke at økonomi skal være en bremsekloss for å studere i utlandet – derfor vil vi forbedre støtteordningene. Vi vil bygge flere studentboliger og gjøre det om til et eget arealformål i loven.

I neste periode vil Høyre blant annet styrke den offentlige forskningsinnsatsen ytterligere for å nå målet om at de totale forskningsinvesteringene skal utgjøre 3 prosent av BNP innen 2030, hvorav 2 prosent bør utgjøres av privatfinansiert forskning. Vi vil fordele mer av statstilskuddet til høyere utdanning gjennom konkurransearenaer basert på oppnådde resultater. Høyre vil stimulere til mer forskning i næringslivet og tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv, blant annet gjennom SkatteFunn-ordningen, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og andre næringsrettede programmer i Forskningsrådet. Vi vil også etablere et vitenskapelig rådgivende organ for regjeringen for å fremme utdannelse og forskning av høy kvalitet og relevans på tvers av alle samfunnssektorer. Det aller viktigste er å fortsette arbeidet for å styrke kvaliteten i høyere utdanning, stimulere til flere miljøer i verdenstoppen og sikre en fortsatt offensiv satsing på høyere utdanning og forskning. Mer om vårt Stortingsvalgprogram kan du lese her.

Høyre vil sørge for at høyere utdanning og forskning står høyt på prioriteringslisten også i fremtiden.

Ingen vinner valg på hva de har gjort, men det bygger tillit. Vi hadde høye ambisjoner i 2013, og vi har levert fra dag en. Ambisjonene er ikke mindre for den neste perioden. Høyre vil sørge for at høyere utdanning og forskning står høyt på prioriteringslisten også i fremtiden. Det innebærer at vi vil fortsette å ta studenter og forskere på alvor, og vi vil fortsette å prioritere høyere utdanning og forskning. Vi har tro på kunnskap. Vi har tro på fremtiden. Vi har tro på Norge.

 

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar