Forskning
Fakta om forskning

En ettermiddag i sommerferien, mens jeg var dypt inne i feriemodus, ble jeg oppringt av NRK. Det var Fredrik Solvang som ville foreta en faktasjekk. Jeg hadde visstnok sagt noe i debatten om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget rett før sommerferien, som Solvang ville gå nærmere etter i sømmene. Hjelpes meg, tenkte jeg, hva er det jeg kan ha sagt, som kanskje ikke stemmer helt overens med sannheten? Man blir jo fort litt nervøs når man blir oppringt slik og føler at man ikke husker noen ting av hva det egentlig er man holder på med til det daglige. Sånn midt i sommerferien. Det dreide seg om forskning.

Jeg ble konfrontert med at jeg hadde sagt at Forskningsrådet har uttrykt at de aldri har opplevd en slik forutsigbarhet før. De sier at de aldri før har opplevd å ha noe som ligner på flerårige budsjetter for forskning, hadde jeg altså sagt fra Stortingets talerstol. Hvem sa det, i hvilken sammenheng og når, ville Fredrik Solvang vite.

Jeg ristet av meg feriedvalen og kom til meg selv – dette er det jo lett å svare på: Dette har Arvid Hallen, forhenværende direktør i Norges forskningsråd sagt ifm budsjettet for 2017; Investeringene i forskning når nye høyder. Dette har vi aldri opplevd før, sier Forskningsrådet videre.

Investeringene i forskning når nye høyder. – Dette har vi aldri opplevd før, sier Forskningsrådet

Jeg er godt fornøyd med regjeringens politikk innen høyere utdanning og forskning, og det ga jeg også uttrykk for i mitt siste innlegg på talerstolen på Stortinget før sommeren. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har regjeringspartiene i hvert eneste budsjett, inkludert revidert budsjett, styrket investeringene i høyere utdanning og forskning. I tillegg har vi levert en rekke stortingsmeldinger, gjort strukturelle grep og bedret betingelsene for studenter og forskere så det suser!

Vi har nådd et historisk mål om at 1 % av BNP skal gå til FoU. Det har ingen regjering før klart. Den forrige regjeringen vi hadde svekket til og med målet om at vi skal investere til sammen 3 % av BNP når vi legger sammen både den offentlige og den private innsatsen. Den forrige regjeringen var mest kjent for sitt hvileskjær i forskningspolitikken. Nå opplever vi at forskningsmiljøene ser at forskningspolitikk faktisk er noe regjeringen prioriterer.

Når det gjelder regjeringens FoU-politikk, er det ikke bare vi som skryter av den. I forbindelse med 2017-budsjettet kunne vi i NIFUs statsbudsjettanalyse lese at aldri har FoU-utgiftene utgjort en større andel av statsbudsjettet.

Høyre gikk til valg på å styrke høyere utdanning og forskning. Allerede i det justerte budsjettet for 2014 jekket vi opp investeringene med en halv milliard kroner i forhold til det budsjettet som ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen. Og vi har fulgt opp i hvert eneste budsjett siden. Miljøene ser det, statistikken viser det. Det er en viktig del av det å forberede seg på fremtiden og en forutsetning for evnen til å skape nye jobber og sikre velferden.

I neste periode vil vi blant annet styrke den offentlige forskningsinnsatsen ytterligere for å nå målet om at de totale forskningsinvesteringene skal utgjøre 3 prosent av BNP innen 2030, hvorav 2 prosent bør utgjøres av privatfinansiert forskning. Høyre vil stimulere til mer forskning i næringslivet og tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv, blant annet gjennom SkatteFunn-ordningen, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og andre næringsrettede programmer i Forskningsrådet. Vi vil også etablere et vitenskapelig rådgivende organ for regjeringen for å fremme utdannelse og forskning av høy kvalitet og relevans på tvers av alle samfunnssektorer. Det aller viktigste er å fortsette arbeidet for å styrke kvaliteten i høyere utdanning, stimulere til flere miljøer i verdenstoppen og sikre en fortsatt offensiv satsing på høyere utdanning og forskning. Mer om vårt Stortingsvalgprogram kan du lese her.

Ingen vinner valg på hva de har gjort, men det bygger tillit. Vi har fortsatt høye ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen. Det innebærer at vi vil fortsette å ta studentene på alvor, og vi vil fortsette å prioritere høyere utdanning og forskning.

Tilbake til utgangspunktet, faktasjekken til NRK. Det ble ikke laget noen sak på dette – påstanden stemte så altfor godt, sannhet og troverdighet selger nok ikke like godt, og forskningspolitikk blir sjeldent tema i valgkampen!

Bildet: På besøk ved Kjemisk institutt, UiO, min gamle arbeidsplass. Fotografert av Hans Kristian Thorbjørnsen.

 

 

Ingen kommentarer så langt!
Legg igjen en kommentar