Utdanning
Et løft for de yngste skolebarna

Høsten 2013 gikk Høyre inn i regjeringskontorene med store ambisjoner for norsk skole. Etter snart fire år med borgerlig styre er skolen på rett vei. Elevene lærer mer, er mer tilstede og flere fullfører videregående. Det er veldig bra, men vi vil videre.

Rett før påske la statsministeren og kunnskapsministeren frem sine ambisjoner om tidlig innsats og kvalitet i skolen. Stortingsmeldingen, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, er startskuddet for en systematisk satsing på tidlig innsats i skolen. Den behandles i Stortinget før sommeren.

Mye er bra med norsk skole, men vi har fremdeles utfordringer. De elevene som blir hengende etter allerede i starten av skoleløpet, risikerer at de aldri klarer å ta igjen det tapte. Mange faller fra i videregående skole, mange ender opp utenfor arbeidslivet og mange får ikke ta del i de mulighetene samfunnet vårt kan by på. Et krafttak for tidlig innsats som regjeringen nå setter i gang, er viktig for å fange opp disse elevene og gi dem den skolegangen de fortjener.  En av utfordringene vi sliter med i skolen er at det er altfor store forskjeller på skolene i Norge.

Dette er ikke en utfordring som kan løses med bare å prate om det og love mer penger – spørsmålet er hvilke konkret løsninger man har. Regjeringen har sammen med samarbeidspartiene sikret nesten 1000 flere lærere i 1.-4. trinn. Fremover skal vi i enda større grad fange opp elever som trenger ekstra hjelp tidlig i skoleløpet.

Med denne stortingsmeldingen sier vi at det ikke skal være tilfeldig om akkurat skolen i ditt nærområde følger opp barnet ditt eller ikke. Alle barn har rett til en førsteklasses utdanning, uavhengig av hvor foreldrene bor. Nå skal vi lovfeste en plikt til tidlig innsats, slik at alle skoler må følge opp elever som ikke lykkes med å knekke lese-, skrive- og regnekoden. Vi vil ha en skole som gir muligheter for alle, uavhengig av hvor eleven bor eller hvilken familie eleven kommer fra.  Vi vil overføre mer av pengene staten har brukt til å utvikle skolen til kommunene. Det vil gjøre det enklere for kommunene å ta det ansvaret de har for skolene sine. Vi etablerer en nedre grense for kvalitet hvor kommuner som havner under grensen, skal få støtte og oppfølging. Som mor eller far skal du være trygg på at barnet ditt får god opplæring. Vi forplikter skolene til å samarbeide med skolehelsetjeneste, barnevern og andre kommunale tjenester om oppfølging av elevene. Vi ønsker flere pedagogiske ledere i barnehagene, og vi foreslår derfor å skjerpe kravet slik av flere må være barnehagelærere. Skolene og kommunene skal samarbeide tett med universiteter og høyskoler for å øke kompetansen til lærere og skoleledere. Vi vil gi alle kommuner og fylkeskommuner plikt til å tilby utdanning i pedagogikk til ledelse for nye rektorer.

Dette er noen av tiltakene, men langt fra alle. Dette er bare starten på det vi kaller et historisk løft for tidlig innsats i skolen.

Sist Høyre satt i regjering initierte vi Kunnskapsløftet. I 2013 gikk Høyre til valg på et løft for lærerne. Det har vi levert på. Vi har vært tydelige på at det i skolepolitikken krever systematisk satsning over tid. Det ser vi resultater av nå. Ingen vinner valg på hva de har gjort, men det bygger tillit. Nå setter vi oss nye, djerve mål på vegne av de yngste elevene. Med denne stortingsmeldingen er vi i full gang.

Artikkelen er publisert i Nordre Aker Budstikke 7. juni.

 

 

2 Kommentarer
Kjell O.Skavdal

9. juni 2017 10:52 Svar

Ikke bare skolebarna løftet du frem, det var også herlig å lese ,høre og se det felles initiativet vedr. Ungarnpsykologene som du frontet i Stortinget i går.
Har også hatt kontakt med stortingsrepresentant Marianne Aasen. Hun sier dette var et godt steg fremover,men at det er en seig sak å dra i havn.
Hvem er det som stritter imot og skrubber? H.dir? Står Psykologforeningen også bak? Hvis Bent Høie skal ha noen som troverdighet i denne saken,burde han skjære gjennom nå! Ellers er jeg redd det går dårlig til høsten. Tenkt motsatt – det ville være en fjær i hatten.
Mvh Kjell O.Skavdal, gammeldoktor og lobbyist.

    Kristin Vinje

    12. juni 2017 15:42 Svar

    Takk for din kommentar! Når det gjelder psykologistudentene tror ikke jeg heller det er en enkel sak, men her skal i alle fall jeg være med på å dytt og presse for å finne både en kortsiktig, men ikke minst en langsiktig løsning. Fremover vil vi i langt større grad oppleve at unge mennesker veksler mellom land i løpet av sine studier, og det må vi sørge for å håndtere på en god måte!

Legg igjen en kommentar