Byrådets karakterbok om finansbyråden; kjedelig og dyktig! Aften har vurdert byrådet. Høstens karakterbok kan du du lese her.

19. november ble Linda, Astrid og jeg intervjuet av Hegnar Kvinner i forbindelse med nominasjonsprosessen i Oslo Høyre. Jeg har sagt ja til å stille meg til rådighet til Oslo Høyres liste over ...

Visedekan ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo<br>Innovasjon og samfunnskontakt

Etter åtte år som heltidspolitiker vender jeg «hjem» til akademia som Visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk- naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. De siste fire ...