Historisk dag for norske studenter

Dette er en historisk dag for norske studenter og studentbevegelsen. I dag, 15. juni,  utbetales det studiestøtte i juni for første gang, og dette markerer det virkelige startskuddet for opptrappingen til 11 ...

Er det en god ide med gratis barnehage for alle?

Tenk om vi kunne være det første landet i verden som tilbyr gratis barnehage! I Norge finansieres både skolegang og høyere utdanning gjennom skatteseddelen. Hvorfor skulle vi ikke også ta skrittet ut og våge ...

Olje og gass gir økt velferd – 50 årsjubilanten kan leve i 50 år til

Petroleumsbransjen står i en særstilling i landet vårt, både når det gjelder statlige inntekter og sysselsetting. Det kan være verdt å minne om, for bransjen som i 2016 markerte femti år, betyr mye for vår ...

Hvordan heie frem ny industri?

Det er flott at Arbeiderpartiet endelig vurderer å gi de som bidrar til å etablere arbeidsplasser skattelette. Spørsmålet er hvorfor det kun er nyetablerte gründere som skal få skattelette? Hvorfor skal ...

«Made in Elverum» – helseindustri en vekstnæring

Helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover, både som verdiskaper og arbeidsgiver. Derfor ønsker Høyre å legge til rette for en vekstkraftig næring som er ...

Baklengs inn i fremtiden

Kvaliteten i eldreomsorgen i Oslo har blitt stadig bedre, og noe av suksessen har vært at kommunen, som er ansvarlig for tjenesten, har utfordret flere aktører enn kommunen selv til å drive sykehjemmene på ...

Finansdebatten 2016 – sett med mine øyne på tre minutter

Mandag 5. desember vedtok Stortinget rammene for statsbudsjettet 2017. Før vedtakene ble fattet, rett før midnatt, pågikk det en langvarig debatt i salen. Ett av mine bidrag i debatten lød som følger: Det kan ...

FNs bærekraftsmål

Etter to uker som observatør i FNs 71. generalforsamling har vi lært mye. Vi har lært mye om FN som sådan, og om alle de ulike underorganisasjonene og sideorganisasjonene FN består av – og det er ikke ...

Nytenkning om barnetrygd

Debatten om barnetrygd har igjen blusset opp etter at et flertall i Høyres programkomite nå går inn for å erstatte barnetrygd med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte ...

Bistand gjennom utdanning

Økonomisk vekst har vært den viktigste faktoren for det store flertallet av mennesker som har arbeidet seg ut av fattigdom de siste femten årene. Det kinesiske ordtaket «Gi en mann en fisk, og han har mat for en ...