Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon

I politiske diskusjoner handler det som oftest om hva vi skal bruke pengene til. Så går debatten over i hvor høye skatter vi må ha for å kunne finansiere alle gode formål. Men hvordan vi skaffer disse pengene, ...

Norsk industri må bruke mulighetene digitalisering og ny teknologi gir oss

For å sikre velferd må vi skape verdier, og da må vi se fremover. Hvilke muligheter har vi til å skape verdier i en verden som er i stadig endring? Norge har en stolt industrihistorie. Industrien bidrar til ...

Usikkerhet for private barnehagers fremtid

Etter at SV på sitt landsmøte vedtok forbud mot utbytte i private barnehager skapes det tvil om disse barnehagenes fremtid. Bjørnar Moxnes, som er leder i Rødt, inviterer i VG 20. mars Jonas Gahr Støre til å ...

Helsenæringen – fremtidens verdiskaper

På Høyres landsmøte snakket jeg om helsenæringen. Denne bransjen har et stort potensiale i Norge, den representerer et høyt verdiskapningspotensiale og passer godt inn i norsk økonomi fordi den er ...

Ambisjoner for fremtiden

Denne helgen vedtar vi Høyres stortingsvalgprogram, der vi løfter frem våre ambisjoner for fremtiden. Vi har tro på fremtiden, og vi vet hva som skal til for å møte utfordringene. Derfor har vi høye ...

Studentene fortjener de beste lærerne

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet», en melding som handler om kvalitet i høyere utdanning. Kvalitetsmeldingen er tredje ledd i en tretrinns-rakett for å heve kvaliteten i ...

Hvordan heie frem ny industri?

Det er flott at Arbeiderpartiet endelig vurderer å gi de som bidrar til å etablere arbeidsplasser skattelette. Spørsmålet er hvorfor det kun er nyetablerte gründere som skal få skattelette? Hvorfor skal ...

«Made in Elverum» – helseindustri en vekstnæring

Helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover, både som verdiskaper og arbeidsgiver. Derfor ønsker Høyre å legge til rette for en vekstkraftig næring som er ...

Hvordan skal vi få flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge?

Er det typisk norsk å være god, og har vi som et lite land mulighet til å markere oss som en ledende nasjon på noen måter? Det er vanskelig å si hva som er typisk norsk, men at vi kan klare å hevde oss ...

Baklengs inn i fremtiden

Kvaliteten i eldreomsorgen i Oslo har blitt stadig bedre, og noe av suksessen har vært at kommunen, som er ansvarlig for tjenesten, har utfordret flere aktører enn kommunen selv til å drive sykehjemmene på ...