Fakta om forskning

En ettermiddag i sommerferien, mens jeg var dypt inne i feriemodus, ble jeg oppringt av NRK. Det var Fredrik Solvang som ville foreta en faktasjekk. Jeg hadde visstnok sagt noe i debatten om revidert ...

Siste ord fra Stortingets talerstol

For åttende gang på rad har regjeringspartiene sammen med Kristelig folkeparti og Venstre blitt enige om budsjettet. For åttende gang gjennom de siste fire årene får vi et budsjett som bidrar til å skape ...

Ja, vi trenger å løfte frem de humanistiske fagene!

Hva skal vi med humaniora? Dette spørsmålet er tittelen på en rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge som ble utgitt av Fritt ord i 2014. Rapporten, som er skrevet av en arbeidsgruppe ledet av Tore ...

Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon

I politiske diskusjoner handler det som oftest om hva vi skal bruke pengene til. Så går debatten over i hvor høye skatter vi må ha for å kunne finansiere alle gode formål. Men hvordan vi skaffer disse pengene, ...

Norsk industri må bruke mulighetene digitalisering og ny teknologi gir oss

For å sikre velferd må vi skape verdier, og da må vi se fremover. Hvilke muligheter har vi til å skape verdier i en verden som er i stadig endring? Norge har en stolt industrihistorie. Industrien bidrar til ...

Helsenæringen – fremtidens verdiskaper

På Høyres landsmøte snakket jeg om helsenæringen. Denne bransjen har et stort potensiale i Norge, den representerer et høyt verdiskapningspotensiale og passer godt inn i norsk økonomi fordi den er ...

Ambisjoner for fremtiden

Denne helgen vedtar vi Høyres stortingsvalgprogram, der vi løfter frem våre ambisjoner for fremtiden. Vi har tro på fremtiden, og vi vet hva som skal til for å møte utfordringene. Derfor har vi høye ...

Forskning på rus og psykisk helse

Visste dere at det er Darwin Day i dag? Charles Darwin, som ble født 12. februar i 1809, er vel selve symbolet på en fremtidsrettet og toneangivende forsker som har satt uslettelige spor etter seg gjennom sine ...

Studentene fortjener de beste lærerne

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet», en melding som handler om kvalitet i høyere utdanning. Kvalitetsmeldingen er tredje ledd i en tretrinns-rakett for å heve kvaliteten i ...

Hvordan heie frem ny industri?

Det er flott at Arbeiderpartiet endelig vurderer å gi de som bidrar til å etablere arbeidsplasser skattelette. Spørsmålet er hvorfor det kun er nyetablerte gründere som skal få skattelette? Hvorfor skal ...