0

Følgere / Fans / Abonnenter

Alle kategorier
Forskning på rus og psykisk helse

Visste dere at det er Darwin Day i dag? Charles Darwin, som ble født 12. februar i 1809, er vel selve symbolet på en fremtidsrettet og toneangivende ...

Utdanning
Studentene fortjener de beste lærerne

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet», en melding som handler om kvalitet i høyere utdanning. Kvalitetsmeldingen er tredje ledd i en tretrinns-rakett for å heve kvaliteten i ...

Fagskolen – en gullgruve for næringslivet

Tall fra NHO viser at norske bedrifter skriker etter fagskoleutdannet arbeidskraft og melder om tapte oppdrag på grunn av dette. SSB anslår at Norge vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035. Det betyr at det ...

Hvem skal styre Aps skolepolitikk nå?

Det hadde vært mer forfriskende å høre noe nytt fra Oslos skolebyråd enn et ullent innlegg om andres forhold til PISA. Men det blir kanskje vanskelig, siden Ap sjelden styrer skolepolitikken uten andres hender ...

Tidlig innsats er viktig, og det blir flere lærere på 1.-4. trinn

I går debatterte jeg utviklingen i lærertetthet på Dagsnytt atten etter at Steffen Handal i Utdanningsforbundet gikk ut i VG og påstod at lærertettheten ikke har økt til tross for at vi har brukt betydelige ...

Næringsliv
Olje og gass gir økt velferd – 50 årsjubilanten kan leve i 50 år til

Petroleumsbransjen står i en særstilling i landet vårt, både når det gjelder statlige inntekter og sysselsetting. Det kan være verdt å minne om, for ...